Besox

PC 200: indexering lonen en jaarlijkse premie

16 januari 2024

In PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, wordt de indexaanpassing van de lonen en de jaarlijkse premie gebaseerd op het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het vorige jaar gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van 2 jaar geleden. Deze indexaanpassing gebeurt jaarlijks op 1 januari.

Op basis van deze berekening bedraagt de indexaanpassing 1,48% met ingang van 1 januari 2024. Dit heeft als gevolg dat:

  • de schaallonen en de reële lonen stijgen met 1,48%;
  • het bedrag van de jaarlijkse premie (betaalbaar in juni) stijgt naar € 312,50.

Categorie

Tags