Besox

Oproeping via de reservelijst Qvax geeft ook recht vaccinatieverlof

20 april 2021

Vorige week informeerden wij u, dat werknemers recht hebben op klein verlet voor vaccinatie vanaf vrijdag 9 april 2021. Werknemers die worden opgeroepen via de centrale reservelijst Qvax, hebben eveneens recht op dit klein verlet.

Eerder was hierover wat onduidelijkheid aangezien deze werknemers hun werkgever hierover niet tijdig kunnen informeren. Het kabinet van de minister van Werk Pierre-Yves Dermagne bevestigde echter dat ook in deze gevallen een beroep kan worden gedaan op vaccinatieverlof.

Tags