Terug naar het overzicht

Time Management – 28/3

Prioriteiten en tijd op een gecontroleerde manier beheren. Bijgevolg meer verwezenlijken in minder tijd. We baseren deze opleiding op het prioriteiten model van Stephen Covey en de workflow van Peter Allen. In deze opleiding krijgt u heel wat praktische tips en inzichten om elke week enkele uren tijd te (her)winnen.

Tijdens de training:

  • Schenken we structureel aandacht aan de eigen persoonlijke stress-oorzaken en stresssignalen (fysiek, mentaal en emotioneel).
  • Zetten we de aangeleerde tips en technieken in praktijk om de eigen stress efficiënt aan te pakken.
  • Managen we op een performante manier de eigen stress.
  • Managen we de tijd op een gecontroleerde en meetbare wijze resulterend in een hogere productiviteit
  • Beheren we evenwichtig onze eigen prioriteiten, vereisten van de functie, om verwachtingen van de organisatie in te lossen
  • Leren we gemakkelijker om te gaan met meerdere en veranderende verzoeken, doelstellingen en taken tegelijkertijd
  • Delegeren we met meer competentie en vertrouwen beslissingen en taken.

Besox is een geregistreerd dienstverlener voor kmo-portefeuille (registratienummer: DV. 0229316). Subsidies in het kader van een kmo- portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. Voor meer info: https://www.besox.be/opleidingen/

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van € 50 p.p.

Boek deze opleiding


Ja Nee

    Facturatieadres