Terug naar het overzicht

Motiveren van je medewerkers – 26/2

Motiveren van medewerkers start met begrijpen van wat motivatie echt is en van het leren kennen van je medewerkers. We gaan na welke types van motivaties er zijn, hoe ze te hanteren en nog belangrijker: het type van motivatie afstemmen op het type van medewerker. Motivatie en motiveren wordt toegelicht dmv de theorieën van Maslow, Alderfer, Ryan en Mc Clelland. In welke mate je medewerker gevoelig is voor een bepaald type van motivatie behandelen we met situationeel management van Hersey.

Wat mag je precies verwachten?

  • Overlopen we de diverse motivatiemogelijkheden
  • Gaan we na welke motivatiemethode het beste ligt bij jou als persoon
  • Beoordelen we al je medewerkers via de methodiek van situationeel leidinggeven
  • Matchen we de diverse motivatiemogelijkheden per medewerker
  • Oefenen we praktisch je motivatie skills dmv uitgewerkte cases.

Besox is een geregistreerd dienstverlener voor kmo-portefeuille (registratienummer: DV. 0229316). Subsidies in het kader van een kmo- portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. Voor meer info: https://www.besox.be/opleidingen/

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van € 50 p.p.

Boek deze opleiding


Ja Nee

    Facturatieadres