Terug naar het overzicht

Infosessie Zeevisserij 9/3

Zoals u wellicht reeds vernomen hebt zijn er momenteel controles lopende in de volledige sector in het kader van de certificering van de schepen, waaronder ook die van Toezicht Sociale Wetten. Hierbij springen 2 belangrijke onderwerpen in het oog die een invloed hebben op alle dossiers, dus ook op dat van u.

  1. De berekening van het (variabel) feestdagenloon wordt ter discussie gesteld waardoor u mogelijks meer zal moeten betalen aan de vissers
  2. De netto afhoudingen (roef, stores…) worden verboden voor de toekomst.

Gezien deze zaken een impact zullen hebben op de loonberekening van de vissers en bijgevolg op de loonkost van uw bedrijf, willen wij bovenstaande onderwerpen grondig aan u uiteenzetten tijdens deze infosessie!

Graag hieronder bij het invulveld ’telefoonnummer’ het aantal personen invullen die aanwezig zullen zijn.

Boek deze opleiding

    Facturatieadres