Terug naar het overzicht

Burnout preventie – 13/6

Een burn-out wijst op een structureel onevenwicht tussen de draagkracht van een medewerker en de last die zijn arbeidssituatie hem oplegt. In deze opleiding onderzoeken we wat een burn-out is, hoe je signalen ervan kan herkennen en aanpakken en wat je kan doen zowel op vlak van preventie als remediëring van een burn-out. Door een gerichte combinatie van reflectie en theorie maak je de materie eigen en ontwikkel je een krachtige visie rond deze benadering van burn-out. Instrumenten: Person-Environment Fit Model.

Tijdens de training:

  • Leer je de gevarenzone van een burn-out herkennen
  • Leer je directe en indirecte signalen van burn-out detecteren
  • Oefen je hoe adequaat reageren als medewerkers signalen van burn-out uitzenden
  • Oefen je het adequaat communiceren en reageren tijdens gesprekken met medewerkers die symptomen van burn-out vertonen
  • Krijg je inzicht in de nieuwe Belgische wetgeving rond psycho-sociale risico’s op het werk kunnen toepassen.
  • Leer je terugvalpreventie organiseren

Besox is een geregistreerd dienstverlener voor kmo-portefeuille (registratienummer: DV. 0229316). Subsidies in het kader van een kmo- portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. Voor meer info: https://www.besox.be/opleidingen/

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van € 50 p.p.

Boek deze opleiding


Ja Nee

    Facturatieadres