Besox

Opgelet met valse facturen GDPR!

17 juli 2019

De FOD Economie meldt op haar website dat tal van ondernemingen een brief of mail hebben ontvangen met een uitnodiging tot betaling van een onbekende organisatie die zou instaan voor het respecteren van de nieuwe wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Vooral de onbekende bedrijven “GDPR Organisation” en “Les documents BE” versturen dergelijke valse facturen.

De FOD vraagt aan de bedrijven om waakzaam te zijn. Zij raden aan om na te gaan wie het voorstel tot betaling doet en om zeker geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens mee te delen.

Officiële instanties zoals de Europese Unie vragen nooit om wachtwoorden of bank- of persoonsgegevens via e-mail, sms of telefoon door te geven.

Indien u reeds geld hebt overgeschreven aan deze verdachte organisaties, verwittig dan zo snel mogelijk uw bank en dien klacht in bij de lokale politie.

Bron: www.economie.fgov.be

Tags