Besox

Opgelet: arbeidsovereenkomst van bepaalde duur moet tijdig ondertekend zijn!

1 december 2021

Arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en voor een duidelijk omschreven werk moeten, en dit voor iedere werknemer afzonderlijk, schriftelijk worden opgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt. De indiensttreding is het moment waarop de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een aanvang neemt.

Is er geen geschrift waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk werd gesloten, dan gelden voor deze overeenkomst dezelfde voorwaarden als voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Dit wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst altijd ondertekend moet zijn vóór aanvang van het werk!

Tags