Besox

Ook recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

3 mei 2019

Werknemers zijn niet verplicht om op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) met pensioen te gaan. Ze kunnen beslissen om verder te werken en het wettelijk rustpensioen nog niet aan te vragen. Dit resulteert meestal ook in een hoger pensioen.

Wanneer de pensioengerechtigde werknemer echter ziek wordt, verliest hij momenteel zijn recht op ziekte-uitkeringen al vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de arbeidsongeschiktheid startte. Dit heeft tot gevolg dat veel 65-plussers na deze periode noodgedwongen op pensioen gaan om niet zonder inkomen te vallen.

Om de mensen aan te moedigen om langer te werken, wordt de overbruggingsperiode verlengd. Het recht op ziekte-uitkeringen na de leeftijd van 65 jaar wordt uitgebreid tot een periode van 6 maanden arbeidsongeschiktheid. Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2019 en is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden die vanaf deze datum aanvatten.

De federale regering kan wel nog bepalen onder welke voorwaarden en in welke mate de uitkeringen gecumuleerd kunnen worden met pensioenen en vergelijkbare voordelen (bijvoorbeeld uit het buitenland) in de periode tussen de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de eerstvolgende maand.

Bron: Wet van 7 april 2019 betreffende de bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019.