Besox

Ook bij vermindering arbeidsprestaties cumulatie van onderbrekingsuitkering met zelfstandige activiteit mogelijk

28 augustus 2019

Sinds 1 augustus 2019 mag een werknemer de onderbrekingsuitkeringen die hij ontvangt bij een vermindering van zijn arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof) cumuleren met een zelfstandige activiteit.

Om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe regeling, moet de werknemer zijn zelfstandige activiteit reeds hebben uitgeoefend tijdens de 12 maanden die het begin van het tijdskrediet of het thematisch verlof voorafgaan.

De cumulatie is mogelijk gedurende:

  • 24 maanden bij vermindering van de prestaties tot de helft;
  • 60 maanden bij vermindering van de prestaties met 1/5de (of 1/10de in geval van ouderschapsverlof).

De werknemer verliest zijn recht op uitkeringen na resp. 24 of 60 maanden.

Voorheen was een cumulatie van een zelfstandige activiteit met onderbrekingsuitkeringen enkel mogelijk in geval van een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties en dit voor maximum 12 maanden.

In geval van volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet is bijkomend voorzien dat de werknemer zijn zelfstandige activiteit al uitgeoefend moet hebben tijdens de 12 maanden vóór het begin van het tijdskrediet. Bij een volledig thematisch verlof is een cumulatie altijd mogelijk, zelfs als de werknemer voordien nog nooit een zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend.

Bron: K.B. dd. 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties, B.S. 22 juli 2019.

Tags