Besox

Onderzoek van zeer ernstige arbeidsongevallen buiten de kantooruren

24 september 2020

Op 1 oktober 2020 wordt een actieve wachtdienst binnen de Afdeling van het Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk operationeel.

Hierdoor wordt het mogelijk om zeer ernstige arbeidsongevallen, die zich voordoen buiten de kantooruren op werkdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, brugdagen en gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, onmiddellijk telefonisch aan te geven aan een inspecteur van wacht.

Onder ernstig arbeidsongeval wordt verstaan:

  • een dodelijk arbeidsongeval;
  • een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk en die voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage I.6-1 van de Codex of met het voorwerp dat bij het ongeval betrokken is en dat voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage I.6.-2 en dat aanleiding heeft gegeven tot een blijvend letsel.

Een dergelijk zeer ernstig arbeidsongeval moet onmiddellijk worden aangegeven door de werkgever van het slachtoffer bij de met het toezicht belaste ambtenaar aan de hand van een technologisch geschikt middel en met vermelding van de naam en het adres van de werkgever van het slachtoffer, de naam van het slachtoffer, de datum en plaats van het ongeval en zijn vermoedelijke gevolgen, met een korte beschrijving van de omstandigheden.

Er werden 2 algemene oproepnummers gecreëerd:

  • Nederlandstalig oproepnummer: 02/235 53 00
  • Franstalig oproepnummer: 02/235 55 44

Dit noodoproepnummer wordt tijdens de wachtdienst automatisch doorgeschakeld naar het GSM-nummer van de inspecteur van wacht van de desbetreffende taalrol. Tijdens de kantooruren zal het nummer eveneens kunnen worden gebruikt voor de aangifte van ernstige arbeidsongevallen, waarbij men via een keuzemenu verwezen wordt naar de territoriaal bevoegde regionale directie.

In functie van de ernst van het arbeidsongeval en in het bijzonder op aansporing van de gerechtelijke autoriteiten wordt beslist of de inspecteur zich op de plaats van het ongeval zal begeven om een onderzoek op te starten en na te gaan of er passende maatregelen genomen zijn om, in afwachting van het onderzoek ten gronde door de bevoegde preventiedienst, de veiligheid en gezondheid van de werknemers te kunnen garanderen.

De regeling is niet van toepassing op zeer ernstige arbeidsongevallen die zich voordoen op de sites van de zgn. Seveso-ondernemingen. Hiervoor dient, zoals voorheen, de Directie van de preventie van zware ongevallen te worden verwittigd op het bestaande telefoonnummer 02/233 45 12.

Bron: www.werk.belgie.be, nieuwsbericht dd. 8 september 2020.