Besox

Onder welk paritair comité vallen de bedienden van verhuisfirma’s?

28 september 2020

Door een wijziging van het standpunt van de FOD WASO en de RSZ, zouden de bedienden uit de verhuissector (waarvan de arbeiders in PC 140.05 tewerkgesteld zijn) vanaf het derde kwartaal 2020 niet langer onder het PC 226 (internationale handel, vervoer en logistiek) maar onder het PC 200 vallen.

Daarom vragen de sociale partners van het PC 226 aan de Minister om het bevoegdheidsgebied van hun paritair comité uit te breiden tot ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

Het voorstel tot wijziging verscheen op 24 september 2020 in het Belgisch Staatsblad. De uitbreiding van het bevoegdheidsgebied van PC 226 wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt bij koninklijk besluit.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, B.S. 24 september 2020.

Tags