Besox

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 1 december 2020

1 december 2020

Op vrijdag 27 november 2020 is het Overlegcomité opnieuw samengekomen voor een evaluatie van de bestaande coronamaatregelen. De belangrijkste beslissing is de heropening van de winkels. Het Ministerieel Besluit omtrent de maatregelen werd op zondag 29 november 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is van kracht vanaf dinsdag 1 december 2020.

Winkels

Niet-essentiële winkels mogen vanaf dinsdag 1 december 2020 heropenen. De volgende regels moeten minimaal gerespecteerd worden bij de heropening:

 • er moet alleen gewinkeld worden, tenzij voor wie dat niet zelfstandig kan of voor minderjarigen van hetzelfde huishouden. Gezelschap van minderjarigen moet zoveel mogelijk beperkt worden;
 • de consumenten mogen slechts 30 minuten binnen zijn;
 • consumenten, personeelsleden en derden moeten duidelijk en tijdig worden geïnformeerd over de geldende preventiemaatregelen;
 • het voorzien in een passende opleiding van het personeel;
 • de afstand van 1,5 meter tussen alle personen garanderen;
 • één consument per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte;
 1. indien de vloeroppervlakte minder dan 20 m² bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits de social distancing afstand gerespecteerd kan worden;
 2. indien de vloeroppervlakte meer bedraagt dan 400 m², dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien;
 • het dragen van een mondmasker is verplicht;
 • de activiteit moet zo georganiseerd worden dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing worden gerespecteerd, in het bijzonder in wachtrijen;
 • middelen voor handhygiëne worden ter beschikking gesteld van personeelsleden en consumenten;
 • de gepaste hygiënemaatregelen moeten genomen worden om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 • er moet een contactpersoon aangeduid worden, met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Recreatie

Musea en zwembaden mogen terug te deuren openen, behalve de recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden.

Sociaal contact

De regels omtrent sociaal contact blijven grotendeels hetzelfde, ook met kerst. Enkel alleenstaanden mogen hun twee nauwe contacten met kerst gelijktijdig ontvangen.

Contactberoepen

Niet-medische contactberoepen blijven dicht.

Horeca

De horeca blijft eveneens gesloten tot 15 januari 2021. Begin januari volgt er een evaluatie.

Bron: Ministerieel Besluit dd. 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 29 november 2020.

Tags