Besox

Nieuwe consumptiecheque op komst

3 juli 2020

De laatste weken werden er heel wat federale steunmaatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren en de koopkracht van de burgers te bevorderen.

Eén van deze maatregelen is de mogelijkheid voor werkgevers om een consumptiecheque van maximum € 300 aan hun werknemers toe te kennen.

De werknemers zullen deze nieuwe consumptiecheques kunnen besteden voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de culturele sector en bij bepaalde sportverenigingen.

Wanneer een aantal voorwaarden vervuld zijn, zal de toekenning van de consumptiecheques voordelig zijn, aangezien de cheques vrijgesteld zullen zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing en aftrekbaar zullen zijn als beroepskost bij de werkgever.

Voor deze vrijstelling gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • De consumptiecheques hebben een maximale nominale waarde van € 10 per cheque;
  • De werkgever mag maximaal € 300 aan consumptiecheques toekennen per werknemer;
  • De consumptiecheques hebben een beperkte geldigheidsduur, wellicht tot juni 2021;
  • De consumptiecheques moeten wellicht ten laatste tegen 31 december 2020 toegekend worden;
  • De consumptiecheques mogen niet gegeven worden ter vervanging of omzetting van loon, premies of andere voordelen.

De werkgever is niet verplicht om deze consumptiecheques toe te kennen, tenzij een sectorale cao dit in de toekomst zou voorzien.

De toekenning van de consumptiecheques moet gebeuren via een sectorale cao of een ondernemingscao. Indien het niet mogelijk is om een cao te sluiten, kan de toekenning van de consumptiecheques ook geregeld worden via een schriftelijke individuele overeenkomst.

Deze cheques zullen waarschijnlijk besteld kunnen worden bij een uitgiftemaatschappij, maar het zal normaal gezien ook mogelijk worden dat werkgevers zelf cheques kunnen aankopen bij een onderneming uit de horeca-, cultuur- of sportsector.

Het is momenteel nog niet mogelijk om deze consumptiecheques aan uw werknemers toe te kennen. De ontwerptekst werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte zodra deze nieuwe regelgeving definitief gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.

Bron: www.premier.be

Tags