Besox

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme: aanvraag indienen tegen 31 december 2020

21 december 2020

Zoals reeds vermeld, kunnen ondernemingen die verplicht werden gesloten en ondernemingen die een omzetdaling hebben van minstens 60% het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.

1. Periode 1 oktober tot en met 15 november 2020

Cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden vanaf 23 oktober 2020 moeten geen omzetdaling aantonen om een beroep te doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. Dit voor de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020.

Ondernemingen die er echter voor kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020, moeten wel een omzetdaling van 60% kunnen aantonen.

Ondernemingen met een omzetdaling van 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020.

De aanvraag voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november kan u indienen tot uiterlijk 31 december 2020 om 15u, via de volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/hoe-vraag-je-het-nieuw-vlaams.

2. Periode 16 november tot en met 31 december 2020

De aanvragen van het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor de periode 16 november tot en met 31 december 2020, kunnen ingediend worden vanaf 4 januari 2021.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, kan u best contact opnemen met uw boekhouder.

Bron: www.vlaio.be.

Tags