Besox

Negatief advies Raad van State over loonsubsidies voor de reissector

9 maart 2021

In een vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat de ministerraad een wetsontwerp goedkeurde dat voorziet in de toekenning van een loonsubsidie aan bepaalde categorieën van werkgevers in de reissector in het kader van de coronacrisis.

Dit wetsontwerp werd vervolgens voorgelegd aan de Raad van State voor advies.

De Raad van State heeft echter een negatief advies gegeven over het wetsontwerp. De Raad is van oordeel dat de loonsubsidies een vorm van economische steun zijn aan bedrijven en dit behoort tot de bevoegdheid van de gewesten. De federale regering kan deze loonsubsidies dus niet invoeren.

Het is nu aan de Vlaamse regering om te beslissen of zij het systeem van de loonsubsidies willen invoeren en onder welke voorwaarden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Tags