Besox

Ministerraad keurt een aantal ontwerpteksten goed

5 maart 2019

De ministerraad keurde op 22 februari 2019 een aantal ontwerpteksten van koninklijke besluiten goed:

  • maatregelen ter verzoening van werk en levenskwaliteit in het kader van de vermindering van de arbeidsprestaties;
  • wijzigingen in het kader van thematische verloven in de privé- en publieke sector;
  • wijzigingen omtrent het maximumbedrag van de vrijstelling voor het sociaal passief volgens het eenheidsstatuut.
  1. Maatregelen ter verzoening van werk en levenskwaliteit in het kader van de vermindering van de arbeidsprestaties

Een aantal maatregelen worden uitgevoerd om werk en levenskwaliteit te verzoenen omtrent het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

  1. Het ontwerp breidt de notie ‘handicap’ uit om het recht op bijslag bij tijdskrediet in overeenstemming te brengen met het recht op verlof. Bovendien worden de uitkeringen van alleenstaande werknemers voor de verloven voor de verzorging van hun kinderen verhoogd. De uitkeringen voor werknemers ouder dan 50 jaar die een thematisch verlof nemen, worden afgestemd op die aan werknemers jonger dan 50 jaar.

 

  1. Wijzigingen in het kader van thematische verloven in de privé- en publieke sector

Een 1/10de regeling voor ouderschapsverlof wordt ingevoerd, mits akkoord van de werkgever. Daarnaast wordt de opname van voltijds en halftijds ouderschapsverlof en voltijds verlof voor medische bijstand geflexibiliseerd. Ook het recht op onderbrekingsuitkeringen tijdens dat verlof wordt geregeld.

  1. Wijzigingen omtrent het maximumbedrag van de vrijstelling voor het sociaal passief volgens het eenheidsstatuut

Het ontwerp wijzigt de wetgeving omtrent het maximumbedrag van de bruto maandbezoldiging per werknemer, dat dient als basis om de vrijstelling voor het sociaal passief volgens het eenheidsstatuut te berekenen.

De ontwerpteksten zijn nog niet definitief en worden voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: www.presscenter.org.