Besox

Minimumloon betaalde sportbeoefenaar vanaf 1 juli 2019

29 april 2019

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd.

Voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 is het minimumloon vastgelegd op € 10.612.

Bron: K.B. van 5 april 2019 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (1), B.S. 24 april 2019.