Besox

Mini-taxshift: afbouw bijzondere bijdrage sociale zekerheid

18 april 2022

Op 31 maart 2022 werd de wettelijke basis voor de mini-taxshift gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierin wordt bepaald dat de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid geleidelijk aan wordt afgebouwd en uiteindelijk volledig wordt afgeschaft.

Wat?

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) is een inhouding die de werkgever maandelijks inhoudt op het nettoloon. Deze bedragen moet hij per kwartaal aangeven en doorstorten aan de RSZ. De definitieve bijdrage bepaalt de fiscus bij de jaarlijkse belastingberekening en is gebaseerd op het netto belastbaar inkomen per fiscaal gezin.

Aanpassing?

Als eerste stap kiest de overheid voor een verlaging van de BBSZ voor de lage en middeninkomens vanaf 2022, dit zal voor het eerst merkbaar zijn in de loonberekening (RSZ – inhouding op netto) van april 2022.

Voor de eindafrekening gelden de nieuwe grenzen en tarieven voor inkomsten behaald vanaf 2022 (aanslagjaar 2023).

Men houdt vanaf 1 april 2022 bovendien rekening met 3 categorieën, namelijk:

  • alleenstaanden; en
  • werknemers voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, met een echtgenoot:
  1. die beroepsinkomsten heeft; en;
  2. zonder beroepsinkomsten.

Berekening voor de sociale zekerheid vanaf 1 april 2022

Voor meer informatie verwijzen wij u bovendien naar de tussentijdse instructies van de RSZ.

Berekening door de fiscus vanaf de inkomsten van 2022

Bron: Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, BS 31 maart 2022 en RSZ-instructies dd. 4 maart 2022.

Tags