Besox

Mantelzorgers krijgen erkenning en betaald verlof

15 april 2019

Vanaf 1 oktober 2019 krijgen mantelzorgers die voor de zwaarste zorgverlening instaan een officieel statuut. Mantelzorg is hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon door iemand uit de directe omgeving van die persoon (partner, kind, vriend,…).

Minister De Block erkent op die manier mantelzorgers die een stap terugzetten in hun professionele leven om aan informele zorg te doen. Werknemers zullen in deze situatie een beroep kunnen doen op verlof voor medische bijstand. De commissie Sociale Zaken bereikte op 3 april 2019 hierover een akkoord. Zowel werknemers als zelfstandigen zouden in aanmerking komen voor dit nieuwe statuut.

Bovendien zorgt Minister De Block ervoor dat personen die lange tijd afwezig zijn op het werk en een ziekte-uitkering ontvangen in aanmerking komen voor bescherming als mantelzorger. Daarvoor is een toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds nodig.

De aanwezige commissieleden zijn eveneens overeengekomen dat er een uitbreiding komt van het voltijds verlof voor medische bijstand voor erkende mantelzorgers van 12 maanden naar 18 maanden. Bij deeltijds verlof is er sprake van een uitbreiding van 24 maanden naar 36 maanden onder dezelfde voorwaarden.

De invoering zal echter stap voor stap gebeuren. Elk jaar zal er één maand bijkomen voor wie voltijds werkt en 2 maanden voor wie deeltijds werkt.

Wij houden u verder op de hoogte!

Bron: Persmededeling door Minister Maggie De Block van woensdag 3 april 2019 (“Mantelzorgers krijgen erkenning en betaald verlof”), www.maggiedeblock.be.