Besox

Loonsverhoging PC 200 – 1.1 % koopkracht

4 september 2019

De CAO bestaat uit twee delen :

1. De algemene regeling : van toepassing op alle bedienden die niet onder de bijzondere regeling vallen

Een loonsverhoging van 1.1 % op 01/09/2019 of de toekenning van een alternatief voordeel. Voor de bedienden die aan het barema worden verloond kan er niet gekozen worden voor de omzetting in een alternatief voordeel. Het loon stijgt voor hen sowieso.

2. Een bijzondere regeling : van toepassing op de bedienden die aan bepaalde voorwaarden voldoen

Een éénmalige premie in december 2019 en vanaf 2020 wordt er een tijdelijke jaarpremie betaald telkens in de maand december. De tijdelijke jaarpremie wordt later geïnjecteerd in een aanvullend pensioen.

Aan de volgende voorwaarden moet cumulatief voldaan worden:

  • de werkgever stelt zowel bedienden als arbeiders tewerk in dezelfde ondernemingsactiviteit.
  • én de arbeiders – uit één van de volgende paritaire comités- genieten van een sectoraal aanvullend pensioen: PC 102.01 – 102.03 – 102.06 – 102.07 – 102.09 106.02 – 112 – 113 – 113.04 – 114 – 116 – 121 – 124 – 126 – 127 – 130 – 132 – 139 – 140.01 – 140.05 – 142.01 – 143 – 144 – 145 – 149.01 – 149.02 – 149.03 – 149.04
  • én er bestaat geen of een minder gunstige aanvullende pensioenregeling voor de bedienden.

Voor de bedienden die aan het barema worden verloond stijgt het loon sowieso en is voor hen de éénmalige en tijdelijke jaarpremie niet van toepassing.

Wenst u meer uitleg over de bijzondere regeling of de invulling van een alternatief voordeel in de algemene regeling, aarzel niet om uw dossierbeheerder te contacteren.

Tags