Besox

Loonsubsidies voor de reissector

22 februari 2021

Afgelopen vrijdag 5 februari 2021 keurde de ministerraad een wetsontwerp goed dat voorziet in de toekenning van een loonsubsidie aan bepaalde categorieën van werkgevers in de reissector in het kader van de coronacrisis.

Het ontwerp is van toepassing op de door de coronacrisis zwaar getroffen werkgevers met als hoofdactiviteit reisbureau of reisorganisator die onderworpen zijn aan de wettelijke verplichtingen inzake consumentenbescherming betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en die in dit kader ook de verplichte verzekering tegen insolventie hebben afgesloten.

Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, hebben deze ondernemingen een deel van hun personeel aan het werk moeten houden, zonder dat daar enige inkomsten tegenover stonden omdat er geen verkopen waren.

Het ontwerp gaat ervan uit dat deze ondernemingen 30% van hun personeel nodig hebben om deze verplichtingen na te leven. De loonkost van deze werknemers zou voor maximum 70% gesubsidieerd worden, begrensd tot € 4.500 per maand. De steun wordt verleend voor de eerste twee kwartalen van 2021.

Ook de werkgevers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en kunnen een aanvraag indienen middels een beveiligde elektronische applicatie die de RSZ ter beschikking stelt.

Het wetsontwerp ligt nu ter advies bij de Raad van State.

Inmiddels gaan er stemmen op om deze loonsubsidie uit te breiden naar andere sectoren, als alternatief voor de tijdelijke werkloosheid. Wij volgen dit uiteraard verder voor u op.

Bron: Persbericht van de ministerraad van 5 februari 2021, www.news.belgium.be.

Tags