Besox

Loonmarge 2021-2022 wordt vastgelegd op 0,4%

28 juni 2021

De ministerraad van 15 juni 2021 keurde eveneens een ontwerp van een koninklijk besluit goed dat de loonmarge voor de jaren 2021-2022 vastlegt op 0,4%. Dit betekent dat de lonen niet meer dan 0,4% mogen stijgen in 2021 en 2022, behoudens indexeringen en baremieke verhogingen.

Het ontwerp van het koninklijk besluit is overgemaakt aan de Raad van State.

Van zodra het koninklijk besluit gepubliceerd is, zijn eerst de sectoren aan zet. Zij gaan de 0,4% als eerste invullen. Pas indien de sector dit niet of niet volledig doet, kan de norm op ondernemingsniveau worden ingevuld.

Bron: www.news.belgium.be.

Tags