Besox

Lommel erkend als toeristisch centrum

12 september 2016

Op 1 september 2016 werd er een Ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd waarbij de stad Lommel erkend wordt als toeristisch centrum. Deze erkenning als toeristisch centrum zal in werking treden op 11 september 2016.

De erkenning heeft tot gevolg dat de verplichte regels inzake sluitingsuren en rustdagen in Lommel niet meer van toepassing zullen zijn. Vanaf 11 september 2016 kunnen de plaatselijke kleinhandelszaken bijgevolg afwijken van de wettelijke sluitingstijden.

Bron: Ministerieel besluit van 23 augustus 2016 tot erkenning van de stad Lommel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2016 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 1 september 2016.

Tags