Besox

Leefloon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld (DAVO) is verhoogd op 1 januari 2020

6 februari 2020

Vanaf 1 januari 2020 werd het niet voor beslag vatbaar loon verhoogd ten gevolge van de verhoging van de basisbedragen van het leefloon.

Een leefloon is een minimumloon voor degenen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie.

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) kan beslag leggen op het volledige loon of kan beslissen om slechts beslag te leggen op het deel van het nettoloon boven het leefloon.

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen van het leefloon:

  • categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofzakelijk gemeenschappelijk regelen: € 626,74;
  • categorie 2: alleenstaande personen: € 940,11;
  • categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste: € 1.270,51.

Tags