Besox

Lagere terugbetaling outplacementkosten bij herstructurering in Vlaanderen

14 oktober 2019

Wanneer een werkgever werknemers moet ontslaan ten gevolge van een herstructurering en hierbij outplacementkosten heeft, kan hij hiervoor een gedeeltelijke terugbetaling ontvangen van het gewest. Vlaanderen hervormde haar regelgeving hieromtrent en dit vanaf 18 september 2019. De voornaamste wijziging is dat het bedrag van de tussenkomst sterk afneemt.

Voorwaarden werkgever

De tussenkomst zal enkel verleend worden in de volgende situatie:

  • wanneer er een collectief ontslag plaatsvindt in een vestiging van de werkgever in het Vlaams Gewest;
  • waarbij de technische bedrijfseenheid blijft bestaan en verder werknemers tewerkstelt in het Vlaams Gewest.

Voorwaarden werknemer

Op het gebied van de werknemers wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee situaties:

  • categorie 1: de werknemers die een outplacementaanbod ontvangen hebben, maar die geen nieuw werk gevonden hebben;
  • categorie 2: de werknemers die een outplacementaanbod ontvangen hebben en die binnen de 3 maanden na het einde van de outplacementbegeleiding nieuw werk gevonden hebben.

De werknemers moeten ook steeds ingeschreven zijn bij de VDAB en er moet een attest van het outplacement geregistreerd zijn in het dossier van de werknemer.

Tussenkomst

De tussenkomst in de outplacementkosten is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en of het outplacement al dan niet geleid heeft tot een nieuwe job:

categorie 1 categorie 2

jonger dan 45 jaar € 360 € 90

45 jaar of ouder € 720 € 180

Praktisch

De tussenkomst kan aangevraagd worden bij de VDAB. De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van minstens 6 maanden en maximum 12 maanden na afloop van de outplacementbegeleiding.

De terugbetaling zal plaatsvinden binnen de 12 maanden na de aanvraag.

Inwerkingtreding

De nieuwe regeling is van toepassing voor aanvragen die ingediend worden vanaf 18 september 2019.

Bron: Besluit van 24 mei 2019 van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, B.S. 18 september 2019.

Tags