Besox

Kunstenaars kunnen terecht op nieuw platform “Artist@Work”

13 mei 2019

De FOD Sociale Zekerheid is gestart met een elektronische applicatie “Artist@Work” (www.artistatwork.be). De kunstenaars kunnen via deze applicatie een kunstenaarskaart, visum of zelfstandigheidsverklaring aanvragen, hernieuwen of een duplicaat ervan aanvragen. Daarenboven kunnen zij er de status en de evolutie van hun aanvraag opvolgen en kunnen ze hun prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling registreren.

Er wordt de mogelijkheid geboden aan de kunstenaar om een attest te maken, dat ingeroepen kan worden tegen zijn opdrachtgever, met vermelding van de prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling. Het biedt hem de mogelijkheid om de opdrachtgever het aantal geleverde prestaties en de ontvangen bedragen in het kader van de kleine vergoedingsregeling (op het moment van de aanvraag) mee te delen.

Het secretariaat van de Commissie Kunstenaars zal de aanvragen voor een kaart, visum of zelfstandigheidsverklaring van de kunstenaars op een meer doeltreffende manier kunnen behandelen.

Het platform verbetert ook de controle door de inspectieorganen van de verschillende Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ’s).

Het platform verwerkt verschillende persoonsgegevens, waaronder de familienaam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de taal, het rijksregisternummer, het INSZ (bis), het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de kunstenaar. Alle gegevens worden permanent bewaard, behalve de gegevens met betrekking tot de prestaties in de kleine vergoedingsregeling, die na 6 jaar geschrapt worden.

Bronnen: K.B. van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002 en M.B. van 2 mei 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum ‘kunstenaars’, B.S. 6 mei 2019.

Tags