Besox

Jaarlijks actieplan 2024: vóór 1 november 2023 voorleggen

30 september 2022

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) waarin de aandachtspunten en risico’s van het bedrijf op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan.

Uiterlijk vóór 1 november moet het jaarlijks actieplan voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk, aan de vakbondsafvaardiging of bij gebrek hieraan aan alle werknemers.

Dit is een verplichting voor iedere onderneming. De interne preventieadviseur is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan. Als werkgever kan u ook zelf de functie van preventieadviseur waarnemen indien u minder dan 20 werknemers in dienst heeft.

Categorie