Besox
Cyberverzekering

Is jouw bedrijf voorbereid op een cyberaanval?

18 mei 2022

Uit een Unizo marktonderzoek blijkt dat 4 op 10 kmo’s ooit al slachtoffer zijn geweest van cybercriminelen. Gebruikt je onderneming internet en computers ? Dan ben je een doelwit !

Als verzekeringsmakelaar is het onze plicht om je op de financiële en organisatorische gevaren van een cyberaanval te wijzen en mogelijke oplossingen aan te reiken.

Enkele voorbeelden ?

 • De bestanden van je bedrijf worden plotseling versleuteld en een hacker vraagt losgeld.
 • Je laptop waarop persoonsgegevens staan, wordt in je auto gestolen, met als gevolg een meldingsplicht op grond van de AVG.
 • Een medewerker schrijft € 25 000 over aan cybercriminelen nadat hij werd misleid door een phishing-e-mail die ogenschijnlijk door een senior manager was verzonden.
 • Een medewerker configureert in het weekend foutief een software-update, waardoor de systemen crashen en de bedrijfsactiviteit stilvalt.

Bij een incident komt het er vooral op neer je goed te laten omringen door specialisten. Specialisten zijn onmisbaar om snel op te treden en de gevolgen van een aanval zo klein mogelijk te houden.

Een cyberverzekering zorgt ervoor dat je een cyberaanval als bedrijf overleeft, maar evenzeer is preventie belangrijk. Preventie dient om een cyberaanval te voorkomen, hoewel geen enkel bedrijf of systeem ‘absoluut veilig’ is. Zie de preventie als een startpunt, de verzekering als een essentieel sluitstuk. Gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen helpen je bedrijf ook bij je preventiebeleid en geven preventietips. ‘Want hoe beter de preventie is, hoe minder de kans op zware schade’.

Ons kantoor vergelijkt de voorwaarden van gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen met oog voor bvb. volgende aandachtspunten:

 • Houdt de cyberverzekering rekening met de preventieve maatregelen die het bedrijf reeds genomen heeft?
 • Zal de verzekeringsmaatschappij tussenkomen als bepaalde preventieve maatregelen niet genomen werden?
 • Is de bedrijfsschade gedekt ten gevolge van een cyberaanval of komt de verzekering enkel tussen voor de directe schade aan de computersystemen?
 • Hoe groot is het franchisebedrag dat het bedrijf zelf moet betalen na een cyberaanval?
 • Wanneer kan het bedrijf om bijstand vragen, binnen welke termijn worden cyber problemen opgelost en welke specialisten staan er ter beschikking?
 • Is phishing al dan niet verzekerd?
 • Enzovoort…

Wil je meer weten over de cyberverzekering, raadpleeg dan onze website of neem contact op met ons kantoor. Je kan ons ook steeds een offerte vragen voor een cyberverzekering.

Tags