Besox

Indieningstermijn federale mobiliteitsenquête uitgesteld

9 februari 2022

De FOD Mobiliteit publiceert nu op haar website dat de uiterste indieningstermijn wordt uitgesteld naar 28 februari 2022. Werkgevers die de enquête moeten invullen, krijgen dus een maand langer de tijd.

Bron: mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer/enquete_2021.