Besox

Hou rekening met de minimumleeftijd bij de tewerkstelling van minderjarige werknemers

11 september 2019

Heel wat werkgevers doen geregeld een beroep op studenten, bijvoorbeeld als aanvulling of ondersteuning van hun vaste medewerkers in de drukke periodes. U kan hierbij ook een beroep doen op minderjarige werknemers, al moet u in dat geval wel rekening houden met strikte voorwaarden inzake minimumleeftijd en leerplicht.

In België is het immers verboden om kinderen arbeid te laten verrichten. Dit verbod geldt voor minderjarigen jonger dan 15 jaar of voor minderjarigen die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. Een leerling is onderworpen aan de voltijdse leerplicht tot de leerling de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt én tenminste de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft gevolgd. De voltijds leerplicht stopt in ieder geval wanneer de jongere 16 jaar is.

In welbepaalde gevallen is het mogelijk om een individuele afwijking voor een bepaalde tijd en voor een bepaalde werkzaamheid op dit verbod aan te vragen. Het betreft meer specifiek het laten uitvoeren van werkzaamheden door kinderen:

  • als acteur, figurant, zanger, muzikant of danser aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, zoals bijvoorbeeld:
  1. toneel, opera, operette, ballet of circus;
  2. dans-, muziek- of zangwedstrijden of enige andere podiumwedstrijd of activiteit;
  • als acteur, figurant, zanger, muzikant of model aan beeld- of klankregistraties of rechtstreekse uitzendingen voor radio of televisie, al dan niet voor reclamedoeleinden;
  • als figurant of model aan fotosessies, al dan niet voor reclamedoeleinden;
  • als model of figurant aan modeshows en voorstellingen van collecties klederen.

De goedkeuringsaanvraag moet ten laatste één maand voor de start van de werkzaamheden schriftelijk ingediend worden bij het Centraal Bestuur van de Inspectie van de Sociale Wetten in Brussel.

Wenst u minderjarige werknemers voor u te laten werken, dan dient u dus steeds op voorhand te controleren of de voorwaarden inzake leeftijd en leerplicht vervuld zijn. Zoniet loopt u het risico op een sanctie van niveau 4, dit is het hoogste sanctieniveau in het sociaal strafwetboek.

Bron: Artikel 7 van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Tags