Besox

Het periodiek gezondheidstoezicht is gewijzigd

28 juni 2019

Sommige werknemers moeten jaarlijks op medisch onderzoek gaan bij de arbeidsarts. Het gaat om werknemers met een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid en werknemers die een activiteit met een welbepaald risico uitoefenen.

Op 21 juni 2019 werd het periodiek gezondheidstoezicht grondig hervormd. Voortaan wordt het onderzoek onderverdeeld in twee delen: een gezondheidsbeoordeling (waaronder een klinisch onderzoek) door de arbeidsarts en aanvullende medische handelingen door verpleegkundigen, onder verantwoordelijkheid van de arbeidsarts.

De bedoeling van de hervorming is onder meer een (gedeeltelijke) oplossing te bieden voor het tekort aan arbeidsartsen.

Per risico bepaalt de Welzijnscodex om de hoeveel tijd de werknemer onderzocht moet worden door de arbeidsarts. Meestal is dit om de twee jaar. Bij werknemers die bv. in aanraking komen met kankerverwekkende stoffen, blijft een jaarlijks onderzoek door de arbeidsarts verplicht. Bij nacht- en ploegenarbeid zonder bijzondere risico’s dient de werknemer om de 36 maanden langs te gaan bij de arbeidsarts.

In specifieke situaties die een negatieve impact hebben of kunnen hebben op de gezondheidstoestand van de werknemer kan de arbeidsarts beslissen dat de werknemer vaker op onderzoek moet komen.

Afhankelijk van het risico kan de periodieke gezondheidsbeoordeling aangevuld worden met aanvullende medische handelingen. Ze worden uitgevoerd door de arts zelf of door verpleegkundigen, maar de resultaten van het onderzoek worden steeds geïnterpreteerd door de arbeidsarts. De aanvullende medische handelingen:

  • kunnen bestaan uit biomonitoring (bloedonderzoek, urinetests, longfunctietests, …) maar ook uit specifieke vragenlijsten;
  • kunnen zowel plaatsvinden voorafgaand aan het onderzoek als tussen twee periodieke onderzoeken in.

Vindt de arbeidsarts de resultaten van de aanvullende medische handelingen ongewoon, moet hij de werknemers contacteren om na te gaan of een tussentijds onderzoek noodzakelijk is.

Vanaf 21 juni 2019 moet de werkgever ook de werknemers jaarlijks informeren over hun mogelijkheid om een spontaan onderzoek bij de arbeidsarts aan te vragen.

Bron: K.B. van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft, B.S. 11 juni 2019.