Besox

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling rond onbelast bijverdienen

8 mei 2020

Sinds de zomer van 2018 kan iemand die reeds een hoofdstatuut heeft (als werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onder bepaalde voorwaarden ‘bijklussen’ zonder dat daarop sociale bijdragen of belastingen betaald moeten worden.

Het bijklussen is mogelijk via verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie.

Op 23 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigd.

Het Hof is van oordeel dat de regeling van het onbelast bijverdienen op verschillende punten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Personen die dezelfde activiteiten uitoefenen in het kader van het onbelast bijverdienen, dan wel als werknemer of zelfstandige, worden immers zeer verschillend behandeld wat betreft de arbeidswetgeving, het sociale zekerheidsstelsel en de fiscaliteit. Dit verschil in behandeling is niet te verantwoorden.

Tot 31 december 2020 kan nog gebruik gemaakt worden van het huidige stelsel. Vanaf 2021 is dit niet meer mogelijk, tenzij de regering met een oplossing komt voor het probleem.

Bron: Arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 23 april 2020, nr. 2020/53.

Tags