Besox

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan werd geactualiseerd

27 mei 2021

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde in april 2020 een eerste versie van de zogenaamde generieke gids met preventiemaatregelen om werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. Deze generieke gids bevat een aantal noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

Naar aanleiding van het 1-jarig bestaan van de generieke gids hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, samen met de FOD Werkgelegenheid en de beleidscel van de Minister van Werk onderzocht of de generieke gids opnieuw geactualiseerd moest worden en welke aanpassingen nodig waren.

Als gevolg hiervan hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk op 12 mei 2021 een nieuwe geactualiseerde versie van deze gids gevalideerd (versie 4).

De aanpassingen van de generieke gids betreffen voornamelijk:

  • de doelstelling van de generieke gids;
  • de ventilatie;
  • het dragen van mondmaskers;
  • de teststrategie in de onderneming.

Daarnaast wordt benadrukt dat de generieke gids het sleutelinstrument blijft vormen voor het vermijden van werkgerelateerde virusoverdracht, ook al worden er meer en meer tests uitgevoerd en stijgt de vaccinatiegraad bij de bevolking.

Ondernemingen kunnen aan de hand van de geactualiseerde versie van de generieke gids nagaan of de reeds genomen hygiënemaatregelen en organisatorische maatregelen moeten worden aangepast of versterkt.

U kan de aangepaste versie van de generieke gids raadplegen op de website van de FOD WASO.

Bron: Nieuwsbericht Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van 12 mei 2021.

Tags