Besox

Geldigheidsduur sport- en cultuurcheques een derde keer verlengd?

19 oktober 2021

Sport- en cultuurcheques hebben altijd een vaste vervaldatum. Ze zijn in principe geldig tot 30 september van het jaar volgend op het jaar van uitgifte. Cheques uitgegeven in 2019 waren geldig tot 30 september 2020 en cheques van 2020 waren geldig tot 30 september 2021.

Gezien de coronacrisis was het echter vaak niet mogelijk om de cheques te gebruiken. Daarom werd de geldigheidsduur al twee maal verlengd: een eerste keer tot 31 december 2020 en een tweede keer tot 30 september 2021.

De Nationale Arbeidsraad heeft nu een positief advies uitgebracht om de geldigheidsduur van de cheques een derde keer te verlengen. Er wordt voorgesteld om de vervaldatum van de cheques uitgegeven in 2019 en 2020 te verlengen tot 30 september 2022.

Dit advies moet nog worden omgezet in de nodige wetgeving. Wij houden u uiteraard op de hoogte!

Bron: NAR advies nr. 2.240 van 28 september 2021, Verlening van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, www.cnt-nar.be.

Tags