Besox

Geen Vlaamse aanmoedigingspremie bij 1/10de ouderschapsverlof of voltijds themaverlof in weken

13 augustus 2019

Werknemers die tijdskrediet of een thematisch verlof opnemen, krijgen van de RVA een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking of loopbaanvermindering.

Onder bepaalde voorwaarden kan deze onderbrekingsuitkering aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid.

Het recht op de aanmoedigingspremie geldt enkel bij een voltijdse onderbreking en bij een halftijdse of 1/5de vermindering. Op de website van het departement Werk en Sociale Economie is uitdrukkelijk bepaald dat een werknemer die 1/10de ouderschapsverlof opneemt niet in aanmerking komt.

Om recht te hebben op de Vlaamse aanmoedigingspremie moet de aanvraag voor minstens 1 maand gebeuren. Daarom heeft een werknemer geen recht op de aanmoedigingspremie zorgkrediet bij opname van voltijds ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand in weken. Er is wel een uitzondering voorzien indien één of twee weken medische bijstand wordt aangevraagd bij hospitalisatie van een kind.

Bron: www.vlaanderen.be.