Besox

Geen bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters in het vierde kwartaal 2021

3 september 2021

Werft u in de maanden oktober, november of december 2021 een schoolverlater aan, dan moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De schoolverlater is niet meer leerplichtig, hij moet elke studie met volledig leerplan of leertijd en alle activiteiten stopgezet hebben die opgelegd zijn door het studie-, leertijd- of opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan;
  2. De jongere moet aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst die aanvangt in de maanden oktober, november of december 2021;
  3. Het bedrag van de bruto belastbare bezoldiging (= na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen) mag niet hoger zijn dan € 3.450 per maand.

Opgelet! Dit is een tijdelijke vrijstelling: vanaf januari 2021 moet er wel bedrijfsvoorheffing op het loon worden ingehouden. U doet er goed aan om de schoolverlater te wijzen op het tijdelijke karakter van deze vrijstelling zodat hij/zij niet voor verrassingen komt te staan wanneer begin volgend jaar plots een lager nettoloon op de rekening staat.

De vrijstelling wordt niet automatisch toegepast. U moet expliciet om de toepassing ervan vragen aan uw dossierbeheerder.

Bron: KB/WIB 92, bijlage III, nr. 2.23

Tags