Besox

Fiscale controles op vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek

6 februari 2020

De fiscus voert geregeld controles uit bij ondernemingen die gebruik maken van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek.

Om van deze steunmaatregel te kunnen genieten, moet de werkgever de projecten of programma’s op voorhand elektronisch aanmelden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Deze aanmelding kan gebeuren door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier dat u kan terugvinden op de website van BELSPO: www.belspo.be.

De onderneming moet bij de aanmelding onder meer de volgende gegevens invullen:

  • de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
  • de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat aan de definitie van wetenschappelijk onderzoek voldaan is;
  • de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of het programma.

Uit de praktijk blijkt dat het ontbreken van een formele einddatum van het wetenschappelijk onderzoek problemen kan opleveren bij fiscale controles. Daarom raadt Belspo de betrokken ondernemingen aan om de aangemelde onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s jaarlijks te actualiseren via het elektronisch portaal van Belspo.

Het is bovendien aangewezen om dit jaarlijks in de maand januari even opnieuw te bekijken en te actualiseren. Hiervoor kan het aangemelde programma van 2019 met einddatum 31 december 2019 gekopieerd worden naar 2020 met einddatum 31 december 2020.

Wanneer zich in de loop van het jaar nog wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot de activiteiten van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling of de tewerkgestelde personeelsleden, dan dient de onderneming deze wijzigingen uiteraard in de loop van het jaar bijkomend elektronisch door te geven.

Mocht u hierover meer informatie wensen, dan kan u best contact opnemen met Belspo of met de organisatie die u heeft begeleid bij deze aanmeldingsprocedure.

Bron: Belspo.

Tags