Besox

Fiscaal akkoord tussen België en Nederland inzake thuiswerk door grensarbeiders niet verlengd

18 mei 2022

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Door de coronacrisis werkten veel werknemers echter van thuis uit. Dit kon een invloed hebben op hun belastingen, daarom werden hierover afspraken gemaakt met de buurlanden.

België sloot o.a. met Nederland een overeenkomst waarin duidelijkheid wordt verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, meer bepaald wat betreft de neutralisering van de dagen thuiswerk. De laatste overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2022.

Gezien de omstandigheden nu gewijzigd zijn en thuiswerk niet langer verplicht is, hebben België en Nederland besloten dat een verlenging vanaf 1 juli 2022 niet meer aangewezen is. Nederlandse werknemers die na deze datum van thuis uit werken, zullen voor die dagen dan ook Nederlandse belastingen moeten betalen.

Bron: www.fisconetplus.be

Tags