Besox

Federale regering bereikt loonakkoord

11 mei 2021

Om de twee jaar sluiten de sociale partners een interprofessioneel akkoord met regels waaraan de sociale partners in de privésector zich moeten houden bij hun onderhandelingen. Dit akkoord bevat meestal afspraken over de evolutie van de lonen, de sociale uitkeringen, de eindeloopbaanproblematiek enz.

De sociale partners kwamen op 19 april 2021 tot een akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Deze enveloppe voorziet een budget van ruim 700 miljoen euro voor de verhoging van de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheid, ziekte-uitkeringen enz.) in de periode 2021-2022.

Daarnaast probeerden de sociale partners al geruime tijd om een interprofessioneel akkoord 2021-2022 te bereiken. Aangezien er geen akkoord gesloten kon worden voor de afgesproken deadline van 1 mei 2021, heeft de regering opnieuw initiatief genomen in het loonoverleg.

Uiteindelijk werd op 6 mei 2021 een loonakkoord bereikt binnen de federale regering. Wij geven u hierbij alvast de grote krachtlijnen van het nieuwe loonakkoord.

De loonnorm wordt voor de periode 2021-2022 definitief vastgelegd op 0,4%. Deze loonmarge was al eerder berekend door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en wordt nu dus nogmaals bevestigd door de regering.

De competitiviteit blijft hierdoor behouden aangezien bij koninklijk besluit zal worden vastgelegd dat de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenstijging 0,4% zal zijn, bovenop de index.

Er wordt ook voorzien dat ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald de mogelijkheid zullen krijgen om eenmalig een coronapremie van maximaal € 500 te geven aan hun werknemers. Deze coronapremie zou toegekend kunnen worden tot 31 december 2021. De concrete toekenningsmodaliteiten moeten nog verder uitgewerkt worden. Het systeem van de coronapremie zal wellicht vergelijkbaar zijn met de consumptiecheque maar dan met een ruimer toepassingsgebied om ervoor te zorgen dat de besteding ten goede komt aan de binnenlandse economie. De lijst van de winkels en organisaties waar werknemers de coronapremie zullen kunnen gebruiken, moet nog worden vastgelegd.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere dossiers waarover de sociale partners nog verder moeten onderhandelen. Het betreft onder meer de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen, de mogelijkheid om extra vrijwillige overuren te presteren, de minimumlonen en de eindeloopbaanproblematiek.

Deze afspraken moeten wel nog verder uitgewerkt worden in wetgevende teksten en zijn dus nog onder voorbehoud. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte in onze nieuwsbrieven.

Bron: Diverse persberichten.

Tags