Besox

Federale overheid voorziet opnieuw in verstrengde coronamaatregelen

13 november 2020

Afgelopen vrijdag kwam het overlegcomité opnieuw samen om verstrengde maatregelen te voorzien om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken. Het ministerieel besluit betreffende deze maatregelen is gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op zondag 1 november 2020. De maatregelen gelden vanaf maandag 2 november 2020 en minstens tot zondag 13 december 2020. Hieronder een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Telewerken

Telewerken is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telewerk niet mogelijk is, moeten alle veiligheidsmaatregelen strikt nageleefd worden. De veiligheidsvoorschriften kan u terugvinden in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”. Ook zijn er voor sommige sectoren specifieke sectorprotocollen opgesteld.

De werkgever bezorgt aan de werknemers die niet kunnen telewerken eveneens een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

De ondernemingen en diensten die activiteiten uitoefenen welke van vitaal en essentieel belang zijn, passen de veiligheidsmaatregelen toe in de mate van het mogelijke.

Horeca en logies

Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden blijven gesloten. Alle logiesvormen mogen in principe open blijven, maar hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten moeten dicht. Campings, vakantieparken en bungalowparken zijn wel gesloten, dit vanaf 3 november 2020.

De volgende inrichtingen kunnen, mits naleving van de veiligheidsvoorschriften, openblijven:

 • eet- en drankgelegenheden in de transitzone van de luchthavens;
 • de sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen;
 • collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen; en
 • grootkeukens voor scholen, voor verblijf-, leef- en werkgemeenschappen.

Verplichte sluiting inrichtingen van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector

Hier wordt nog aan toegevoegd:

 • dierentuinen en dierenparken;
 • feest- en receptiezalen, ook rouwmaaltijden zijn niet meer toegelaten.

Essentiële ondernemingen

Enkel ondernemingen die essentiële goederen aanbieden aan consumenten kunnen openblijven. Ze mogen enkel openblijven voor het aanbieden van deze goederen, niet-essentiële goederen moeten uit de rekken gehaald of afgeplakt worden. Dit om oneerlijke concurrentie te vermijden.

De volgende winkels worden, in het ministerieel besluit, als essentiële winkels gezien:

 • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • kranten- en boekenwinkels;
 • tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
 • telecomwinkels, met uitsluiting van de winkels die enkel accessoires verkopen;
 • winkels voor medische hulpmiddelen;
 • doe-het-zelfzaken;
 • tuincentra en boomkwekerijen;
 • bloemen- en plantenzaken;
 • groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen; en
 • winkels voor schrijf- en papierwaren.

Markten die in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden mogen plaatsvinden, voor het aanbieden van deze goederen.

Niet-essentiële winkels beschikken wel over de mogelijkheid om hun activiteiten voort te zetten via levering of een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in openlucht op te halen, mits naleving van de veiligheidsmaatregelen.

Diensten

Ondernemingen die essentiële diensten aanbieden, mogen hun dienstverlening fysiek verderzetten. Dit betreft o.a.:

 • verzekeringskantoren;
 • garages en fietsenwinkels voor onderhoud, herstellingen, nazicht en naverkoop;
 • bandencentrales;
 • takeldiensten;
 • technische keuring van voertuigen;
 • ondernemingen voor diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;
 • bouwbedrijven;
 • architecten, interieurarchitecten en landmeters;
 • ramenwassers;
 • poetshulp;
 • wassalons, wasserettes, droogkuis en strijkateliers;
 • fotografen voor B2B en pasfoto’s;
 • beveiligingsfirma’s;
 • slotenmakers;
 • schoenmakers en kleermakers, indien de schoenen of kledij op afspraak worden afgeleverd en weer opgehaald.

Deze lijst is niet limitatief.

Niet-medische contactberoepen

Alle niet-medische contactberoepen moeten de deuren sluiten, ook mogen zij geen diensten aan huis aanbieden. Dit betreft:

 • schoonheidssalons;
 • niet-medische pedicurezaken;
 • nagelsalons;
 • massagesalons;
 • kapperszaken en barbiers;
 • tatoeage- en piercingsalons.

Andere verboden activiteiten

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn verboden. Ook teambuildings met fysieke aanwezigheid mogen niet doorgaan.

Onderwijs

De herfstvakantie is verlengd tot en met zondag 15 november 2020 voor alle onderwijsniveaus, behalve het hoger onderwijs.

Tijdens de bijkomende week herfstvakantie, van 9 tot en met 13 november 2020, is er voor het basisonderwijs noodopvang voorzien. In eerste instantie moeten de ouders maximaal zelf instaan voor de opvang. Indien dit niet lukt, handelen de lokale besturen/VGC vanuit hun regierol. Scholen kunnen hieraan meewerken en het onderwijspersoneel kan zich vrijwillig aanmelden. Het attest ‘sluiting corona’ moet niet automatisch afgeleverd worden door de school voor de bijkomende week herfstvakantie. De ouders kunnen dit wel aanvragen, wanneer de werkgever dit wenst.

De werknemers kunnen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht bij de sluiting van scholen voor de opvang van hun kinderen.

Regionaal of lokaal niveau

Op regionaal of lokaal niveau kunnen er steeds strengere maatregelen gelden.

Bron: Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 1 november 2020; https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-herfstvakantie-verlengd-tot-en-met-15-november.

Tags