Besox

Eenvoudige tool om anoniem inbreuken te melden

27 april 2023

De wet bepaalt dat bedrijven vanaf 250 werknemers een intern meldingskanaal moeten aanreiken waar klokkenluiders al dan niet anoniem inbreuken aan de kaak kunnen stellen, zonder vrees voor represailles. Ondernemingen met 50 tot 249 medewerkers krijgen uitstel tot 17 december 2023.

We kwamen als sociaal secretariaat terecht bij een Belgische start-up Trustan die een tool ontwikkelde waarmee de meldingen op een veilige en anonieme manier kunnen gebeuren. Handig toch?

HOE KAN JE EEN MELDING MAKEN?

Hoe doe je dat, aangeven dat iets niet in de haak is met pakweg het beleid van je overste, zonder dat hij weet dat het van jou komt? Willem Drijver en zijn co-founder Simon Denayer bedachten er een technologische oplossing voor en ontwikkelden het online platform Trustan. Hiermee kan je snel en eenvoudig wantoestanden melden. Je kiest het onderwerp, legt de situatie uit en stuurt die gegevens met een druk op de knop door naar de persoon die aangesteld is om problemen op te volgen. Trustan zorgt ervoor dat de melding volledig geanonimiseerd wordt, dat niets van data terug te leiden is tot de klager.

WIE KAN KLOKKENLUIDER ZIJN?

Het meldingskanaal is niet enkel voorbehouden voor de werknemers. Ook ex- medewerkers, stagiairs, sollicitanten, vrijwilligers, consultants, freelancers, onderaannemers, leveranciers, aandeelhouders en bestuurders kunnen er terecht. Er geldt geen uitzondering voor wie onder het beroepsgeheim valt, en evenmin voor ‘cijfermatige professionals' zoals belastingadviseurs of boekhouders. Daarmee gaat België verder dan andere Europese landen.

WAT KAN WORDEN GEMELD?

De meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over seksuele intimidatie, pestgedrag, bescherming van milieu, discriminatie, diefstal,… België gaat opnieuw verder dan wat Europa vraagt en voegde ook belastingfraude en sociale fraude toe aan de lijst.

HOE GEBEURT DE OPVOLGING?

De melder moet binnen de zeven dagen een ontvangstbevestiging krijgen. De wet bepaalt ook dat de opvolging ‘zorgvuldig’ moet zijn. Het bedrijf dient in elk geval de melding intern te onderzoeken. Is er effectief sprake van een inbreuk op een wettelijke bepaling, dan moet bepaald worden welke acties nodig zijn. De klokkenluider moet binnen een termijn van drie maanden geïnformeerd worden over de vervolgstappen.

WAT ALS EEN BEDRIJF ZONDIGT?

Ondernemingen die geen correct meldingskanaal aanbieden, de melding niet volgens de procedure registreren en opvolgen, een melding belemmeren, represailles nemen tegen een klokkenluider of de geheimhouding van zijn identiteit schenden, riskeren een sanctie. Naast een theoretische gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar hangt het bedrijf dan een boete van 2.400 tot 48.000 euro boven het hoofd. Ook de gevolgen voor het bedrijfsimago zijn niet te onderschatten.

Bij Besox raden we dus zeker aan om deze tool in huis te halen!

Bekijk hier de demo.

Categorie

Tags