Besox

Eénmalige premie voor tijdelijk werklozen in een gesloten sector

12 april 2021

Op 31 maart 2021 is er een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad betreffende een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten worden gestaakt.

Voorwaarden

De tijdelijk werkloze heeft recht op een éénmalige premie van maximaal € 780, indien er cumulatief voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • meer dan 52 volle en/of halve uitkeringen als tijdelijk werkloze omwille van het coronavirus of wegens economische redenen ontvangen hebben, in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020;
  • de tijdelijk werkloze is op 1 maart 2021 tewerkgesteld bij een onderneming of instelling die verplicht gesloten is ten gevolge van de coronamaatregelen van het koninklijk besluit van 28 oktober 2020.

Bedrag

De premie bedraagt 78 maal het dagbedrag. Het dagbedrag wordt berekend aan de hand van de loonschijf waarin het gemiddeld dagloon van de tijdelijk werkloze werd ingeschaald. Het dagbedrag is gelijk aan maximaal € 10, maar beperkt tot het verschil tussen de volle daguitkering als tijdelijk werkloze en de volle daguitkering van de tijdelijk werkloze die werd ingeschaald in de loonschijf 77.

De volgende tabel is van toepassing:

Procedure

De premie zal automatisch worden betaald door de uitbetalingsinstelling, indien de werknemer op basis van de activiteitscode (NACE-code) en/of het paritair comité in ASR scenario 5 kan worden geïdentificeerd onder één van de volgende categorieën:

  • NACE-code 55.1 (hotels en dergelijke accommodatie), 55.2 (vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf), 56.1 (restaurants en mobiele eetgelegenheden) of 56.3 (drinkgelegenheden) die behoren tot het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);
  • het paritair comité van het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304);
  • NACE-code 59.140 (vertoning van films), 82.3 (organisatie van beurzen en congressen), 90.0 (creatieve activiteiten – kunst en amusement), 93.130 (fitnesscentra), 93.21 (kermisattracties en pret- en themaparken) of 93.291 (snooker- en biljartzalen).

Indien de werknemer niet gelinkt kan worden aan één bovenstaande activiteitencodes of paritaire comités, zal hij een aanvraag moeten indienen bij zijn uitbetalingsinstelling om deze premie te bekomen. Deze aanvraag moet ingediend worden binnen een termijn van 12 maanden, vanaf 10 april 2021.

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2021 betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden, BS 31 maart 2021.

Categorie

Tags