Besox

Doelgroep werknemers maatwerkbedrijven geen loonmatigingsbijdrage vanaf 1 januari 2023

30 maart 2023

In het kader van de harmonisatie van de sociale bijdragen voor de sociale en beschutte werkplaatsen, trad op 1 januari 2023 een tweede fase in werking.

De loonmatigingsbijdrage is in principe verschuldigd voor iedereen die bij de RSZ wordt aangegeven. Voor enkele categorieën van werknemers is de loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd, zoals bijvoorbeeld voor de mindervaliden tewerkgesteld in erkende beschutte werkplaatsen.

Vanaf 1 januari 2023 werd deze groep verruimd tot: ‘personen met een arbeidshandicap, met een psychosociale beperking of uiterst kwetsbare personen, zoals erkend door het bevoegde Gewest of de Gemeenschap en tewerkgesteld door een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf behorende tot het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

Met andere woorden zijn alle maatwerkbedrijven voortaan vrij van loonmatiging voor al hun doelgroepwerknemers die erkend zijn door het bevoegde Gewest of de bevoegde Gemeenschap. De berekening van de structurele vermindering zal gebeuren volgens de formule van categorie 3 ‘zonder loonmatiging’.

Bron: Koninklijk besluit van 2 maart 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38, § 3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 8 maart 2023.

Categorie

Tags