Besox

Digitale Vlaamse opleidingscheques voor werknemers

22 oktober 2020

Werknemers kunnen in Vlaanderen de directe opleidingskosten van bepaalde opleidingen georganiseerd door een geregistreerde opleidingsverstrekker betalen via opleidingscheques.

Per schooljaar, met name de periode van 1 september tot en met 31 augustus, kan een werknemer voor maximaal € 250 opleidingscheques aankopen.

De Vlaamse overheid komt voor 50% tussen in het totaalbedrag van de opleidingscheques, de werknemer betaalt zelf de overige 50% als hij de opleidingscheques aankoopt.

In bepaalde gevallen kan de werknemer een verhoogde tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor maximaal € 250 vragen waarbij de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheques betaalt. Dit is van toepassing wanneer de opleiding minstens aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • de opleiding is gericht op basisgeletterdheid, rekenvaardigheid of ICT-basisvaardigheid;
  • de opleiding betreft Nederlands voor anderstaligen;
  • de opleiding draagt bij tot het behalen van een diploma secundair onderwijs, inclusief het afleggen van examens voor de examencommissie secundair onderwijs en de examencommissie basisonderwijs;
  • de opleiding draagt bij tot het behalen van een beroepskwalificatie tot en met niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
  • de opleiding is gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een knelpuntberoep dat in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB staat.

Werknemers die geen diploma hoger onderwijs hebben en een opleiding volgen die leidt naar een graduaats- of een bachelordiploma, kunnen opleidingscheques aankopen voor maximum € 500 per schooljaar. De overheid betaalt de helft, zodat deze werknemers ook een verhoogde tegemoetkoming van € 250 kunnen krijgen.

Alleen kortgeschoolde en middengeschoolde werknemers met hoogstens een diploma secundair onderwijs kunnen het systeem van de opleidingscheques gebruiken voor arbeidsmarktgerichte opleidingen, die recht geven op Vlaams opleidingsverlof.

Alle werknemers, dus ook hooggeschoolde werknemers, kunnen de opleidingscheques gebruiken voor loopbaangerichte opleidingen. Dit zijn opleidingen die gevolgd worden in het kader van loopbaanbegeleiding en die vastgelegd zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Sinds 1 september 2020 moeten werknemers hun opleidingscheques online aanvragen via het WSE-loket, dit is het digitaal loket van het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie. Voordien gebeurde de aanvraag via de VDAB. De digitale opleidingscheques worden uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker. De digitale opleidingscheques worden via e-mail aan de werknemer bezorgd.

Werknemers kunnen reeds aangevraagde opleidingscheques annuleren via Edenred. Werknemers die nog VDAB-opleidingscheques bezitten die niet meer gebruikt worden, kunnen hiervoor tot 14 december 2020 contact opnemen met de VDAB.

De digitale opleidingscheques werden in de praktijk al toegepast, maar de regelgeving moest nog aangepast worden. Intussen is dit gebeurd door een besluit dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 14 oktober 2020 waarbij de digitale aanvraagprocedure en de digitale inleveringsprocedure concreet beschreven worden.

De geregistreerde opleidingsverstrekkers moeten de ontvangen opleidingscheques voortaan ook digitaal inleveren door ze in te scannen of te registreren via het digitaal platform van de uitgever.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers.

Bron: Ministerieel besluit dd. 31 augustus 2020 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers, B.S. 14 oktober 2020.

Tags