Besox

Dienstencheques: ontwerpdecreet verwerking persoonsgegevens

4 maart 2024

De Vlaamse Regering heeft op de minsterraad van 23 februari 2024 een ontwerpdecreet met de volgende krachtlijnen voor de dienstenchequesector goedgekeurd:

  1. Een regelgevende basis voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering en opvolging van de dienstenchequemarkt.
  2. Een regelgevende basis die zorgt voor meer transparantie aan de dienstenchequegebruiker over de kostprijs van de dienstverlening, wanneer er naast een dienstencheque per gepresteerd arbeidsuur nog bijkomende kosten worden aangerekend.
  3. Regels om de gebruiker beter te sensibiliseren, te wijzen op de geldende verplichtingen van het dienstenchequesysteem en ervoor te zorgen dat de dienstenchequewerknemers in veilige arbeidsomstandigheden kunnen werken en dat de loon- en arbeidsvoorwaarden door de erkende onderneming worden gerespecteerd.

Concreet zal de erkende onderneming voortaan, voorafgaand aan de eerste uitvoering van de werkzaamheden in de woonplaats van de gebruiker, de nodige afspraken moeten maken over bv. de geldende regels van het systeem en het te gebruiken materiaal. Ook eventuele risico’s en gevaarlijke situaties moeten worden besproken.

Dit ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bron: Beslissingen ministerraad van 23 februari 2024, Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be.

Categorie