Besox

Detacheert u werknemers naar Nederland? Vergeet vooraf geen melding te doen!

11 februari 2020

Vanaf 1 maart 2020 geldt er een meldingsplicht voor ondernemingen en zelfstandigen die in Nederland activiteiten gaan uitoefenen. De buitenlandse werkgever of zelfstandige moet gegevens over de werkzaamheden in Nederland doorgeven via het digitaal loket “Meldloket WagwEU”: https://www.postedworkers.nl/online-melden. De melding moet gebeuren vooraleer de werken in Nederland aanvatten.

Zelfstandigen moeten zich enkel melden wanneer zij werkzaam zijn in de bouw, schoonmaak, voedingsindustrie, metaal, zorg, glazenwasserij of land- en tuinbouw.

Voor de transport- en uitzendsector gelden afwijkende regels.

Zo zal ook een werknemer die in Nederland woont en via een Belgische werkgever tijdelijk in Nederland werkt, moeten aangemeld worden. Een aanmelding is niet vereist voor incidentele activiteiten in Nederland zoals zakelijke besprekingen, wetenschappelijke congressen, dringend onderhoud aan machines, … .

Kleine ondernemingen (1-9 werknemers) en zelfstandigen die regelmatig werken uitvoeren in Nederland en die gevestigd zijn binnen een straal van 100 km van de Nederlandse grens, dienen slechts één keer per jaar een melding te doen.

Op de niet-naleving van de meldingsplicht staan zware sancties. Er kan een boete van € 12.000 per niet-gemelde werknemer worden opgelegd.

Meer informatie over de nieuwe meldingsplicht en de andere verplichtingen bij detachering naar Nederland vindt u op de volgende website: www.postedworkers.nl.

Bron: Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), www.wetten.overheid.nl.

Tags