Besox

Degradatie bij terugkeer uit zwangerschapsverlof = discriminatie!

17 december 2019

De Arbeidsrechtbank van Brussel sprak zich op 3 september 2019 uit over een zaak van een grote onderneming tegen een werkneemster die de werkgever ervan beschuldigde haar te hebben gediscrimineerd na haar zwangerschapsverlof.

De feiten

Een bediende-manager van een grote onderneming neemt in 2016 zwangerschapsverlof en daarop aansluitend ouderschapsverlof. Een paar maanden voor deze afwezigheid kreeg ze een zeer positieve evaluatie en ook een loonsverhoging. Bij haar terugkeer krijgt de werkneemster te horen dat er in het bedrijf een grondige reorganisatie plaatsvond, waaronder ook binnen de afdeling marketing, waarvan zij manager was. Ze krijgt uitvoerende taken in plaats van coördinerende taken en rapporteert niet meer rechtstreeks aan de directeur.

De vrouw dient een klacht in bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en neemt ontslag.

De standpunten

De vrouw trekt samen met het Instituut naar de rechtbank en roept het argument discriminatie in. De werkgever is van mening dat er geen sprake is van discriminatie, maar dat de functiewijziging het gevolg is van een globale reorganisatie en staaft dit met een nieuw organogram en een nieuw overzicht van de structuur.

De uitspraak

De Arbeidsrechtbank oordeelde op 3 september 2019 dat er een vermoeden is van discriminatie op grond van geslacht en discriminatie gelinkt aan de zwangerschap wanneer een vrouw niet naar dezelfde of gelijkwaardige functie kan terugkeren. De werkgever slaagt er niet in om dit vermoeden te weerleggen en wordt derhalve veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 6 maanden brutoloon. Het Instituut krijgt één euro toegekend als morele schadevergoeding.

Wat moeten we ervan onthouden?

Zelfs wanneer er tijdens de afwezigheid van een werkneemster omwille van zwangerschapsverlof een reorganisatie plaatsvindt of wanneer men tevreden is van de vervanger van de afwezige werkneemster, heeft zij bij de terugkeer uit zwangerschapsverlof recht op een gelijkwaardige functie. Dat geldt ook voor wie ouderschapsverlof, tijdskrediet of jaarlijks verlof opneemt na het zwangerschapsverlof.

Bron: Arbeidsrechtbank Brussel, 3 september 2019, AR nr. 18/401/A.

Tags