Besox

De tussenkomst van de werknemer in zijn bedrijfsfiets komt in mindering op zijn nettoloon

29 oktober 2020

De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets is een interessante optie voor de werkgever om zijn werknemers op de trappers te krijgen. De werkgever kan een fiets kopen voor zijn werknemer of hij kan een fiets leasen.

Wanneer de werkgever zijn werknemer wilt laten tussenkomen in de aankoop- of de leasingkost van een bedrijfsfiets, dan leveren de werknemers gebruikelijk een deel van hun brutoloon in (waarbij de sectorale minima uiteraard gerespecteerd worden). De RSZ maakte hier tot voor kort geen probleem van.

Recent heeft de RSZ haar kar gekeerd

In haar verstrengd standpunt stelt de RSZ dat wanneer de werkgever een bijdrage vraagt in de kosten voor het gebruik van een bedrijfsfiets, de werknemer dit slechts kan doen met een inhouding van zijn nettoloon.

Het is dus niet toegelaten om het brutoloon van de werknemer te verminderen met zijn persoonlijke tussenkomst in het gebruik van een bedrijfsfiets vόόr de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

De RSZ vermeldt uitdrukkelijk dat de tussenkomst van de werknemer (ter vergoeding van zijn bedrijfsfiets) namelijk een besteding van zijn nettoloon is en moet bijgevolg bij de uitbetaling van de werknemer van zijn nettoloon worden afgetrokken.

De fiscus heeft hierover nog geen standpunt ingenomen.

Tags