Besox

De Nationale Arbeidsraad wijzigt cao 32bis betreffende de overgang van ondernemingen

11 juni 2019

De sociale partners van de Nationale Arbeidsraad hebben op 23 april 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32/7 gesloten. Deze cao brengt een aantal wijzigingen aan in cao nr. 32bis betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen.

Eerder werd er al afgesproken om de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen op een aantal punten te wijzigen. De aanpassing van cao nr. 32/7 zorgt ervoor dat cao 32bis in verband met de overgang van ondernemingen alvast afgestemd is op de toekomstige sluitingswet.

Werknemers kunnen recht hebben op een overbruggingsvergoeding wanneer de werknemers na een faillissement in dienst treden bij de werkgever die de activa van de failliete onderneming heeft overgenomen.

Om recht te openen op deze overbruggingsvergoeding is vereist dat de overname van de activa en de overname van het personeel binnen welbepaalde termijnen gebeurt.

De termijn voor de overname van de activa wordt ingekort van 6 maanden naar 2 maanden. In het kader van de onderhandelingen over de overname kan deze termijn wel nog 2 keer met 2 maanden verlengd worden.

De termijn voor de overname van het personeel wordt gewijzigd van 6 maanden naar 4 maanden vanaf de datum van overname van de activa.

De gewijzigde cao nr. 32bis is in werking getreden op 1 april 2019.

Bron: Cao nr. 32/7 van 23 april 2019 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement.